LinkedIn Telegram Fa| En
شرح
تعداد بازدید: 91 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: v.feshki
تحلیل تکنیکال زنجان

نمودار سهم  زنجان  درتایم  فریم  روزانه  را نشان  میدهد .
سهم  در  این  محدوده  حجم  مناسبی خورده  و  بنظر  میتواند  مقاومت  خود  را  رد کرد ه  و  گارد  صعودی  بخود  بگیرد
سهم  در  محدوده 1104 دارای  مقاومت  میباشد 

printrating
  نظرات