LinkedIn Telegram Fa| En
شرح
تعداد بازدید: 192 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: v.feshki
تحلیل تکنیکال فسا

نمودار سهم  فسا درتایم  فریم روزانه  را نشان  میدهد.
سهم درقیمت  نزدیک  به  100 تومان دارای  مقاومت  میباشد و  باتوجه  
به خروج صادرات  از  آن  میتواند وارد فاز صعودی  شود.

printrating
  نظرات