Fa| En
شرح
تعداد بازدید: 165 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: v.feshki
تحلیل تکنیکال کرمان

نودارخطی سهم کرمان  درتایم  فریم  روزانه  رانشان میدهد 
سهم واردیک کانال  صعودی شده و  درقیمت 720 تومان  باتشکیل واگرایی با نمودار مک دی واردفاز نزولی شده است 
و درکف 407 تومان  و واکنش به  حمایت  خود  واردفازصعودی شده  وپش از برخورد با  مدلاین  خود  وحجم زیادی زد وروند
اصلاح پیش گرفته است 

.

printrating
  نظرات