شاخص كل   -20,750.00    1,215,033    (۱۱/۰۷ ۱۸:۱۷) |    شاخص كل فرابورس   -302.98    17,900

اخبار