شاخص كل   10,541.50    1,179,206    (۰۴/۰۱ ۰۹:۲۰) |    شاخص كل فرابورس   25.74    17,345

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

شماره تماس

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

مسئول دفتر

آقای یعقوب رحیمی
داخلی 400
  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM


ارتباط با ما