شاخص كل   4,636.00    1,186,277    (۱۲/۱۲ ۱۹:۰۳) |    شاخص كل فرابورس   54.05    16,980

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

شماره تماس

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

مسئول دفتر

آقای قنبری
داخلی 400
  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM


ارتباط با ما