شاخص كل   -20,750.00    1,215,033    (۱۱/۰۷ ۱۸:۱۷) |    شاخص كل فرابورس   -302.98    17,900

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

شماره تماس

  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM

مسئول دفتر

آقای قنبری
داخلی 400
  • E: Mesbroker@gmail.com
  • E: info@mesbroker.com
  • H: 8.00 AM – 17.00PM


ارتباط با ما