شاخص كل   -849.13    1,342,354    (۰۹/۱۵ ۱۸:۱۲) |    شاخص كل فرابورس   -28.37    19,181

نقشه بازار

لیست : صنعت :
قالب
مرتب سازی
در حال بارگذاری
-5
-3
-1
0
1
3
5