شاخص كل   -8,749.88    1,488,213    (۰۶/۲۴ ۱۸:۵۸) |    شاخص كل فرابورس   -248.85    21,997

تحلیل تکنیکال